Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

黑钻灿烂免费领做任务集卡组抽15-30天黑钻

 2020-01-17    Q币Q钻  
     ℃  

 每日登录游戏可以获得2次抽卡机会,每日分享活动可以获得2次抽卡机会

幸运用户可以获得4次抽卡机会,首次进入活动页面可以获得1次抽卡机会!

整套天空卡组领取15天黑钻奖励,至尊卡组礼包获得30天黑钻奖励!

手机QQ扫码:

黑域基地提醒:本活动结束