Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

100%领3-31天腾讯视频VIP 秒到

 2018-03-01    影视/VIP  
     ℃  

 领取3-31天腾讯视频VIP,需要达到一个要求,就是以前开通过腾讯视频VIP的用户就都可以领取,这个领取多少天,关系到你等级来判断!

领取步骤:需要设置生日,设置7天内,也可以直接设置当天,就可以直接领取!

手机QQ扫码参与活动:

黑域基地提醒:本活动结束