Q币     新闻     有奖     技术     QQ钻     话费     红包

高德地图年度出行记录出炉 2019年度行使里程

 2019-12-27    最新资讯  
     ℃  

 经常使用高德地图的可以看看有意思的出行记录,小编今年竟然使用高德地图的时间有136天!

导航了6760公里,跨越了18座城市!今年共计使用高德地图213次,哈哈,击败了96.87%的人呢!

记录查询地址:高德地图左上角2019年出行记录